Nhà máy KCC Bắc Ninh -TN Technics

  • Nhà máy KCC Bắc Ninh -TN Technics
  • địa chỉ: Yên Phong – Bắc Ninh
  • Phạm Vi: Cung cấp vật tư, Vận chuyển, thi công lắp đặt, chạy thử bàn giao phần ống gió và hạng mục phụ trợ cần thiết để hoàn thiện phần việc của gói xử lý môi trường
  • Thời gian bắt đầu: 30/12/2017

Bản đồ chỉ đường:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *